ANÀLISI DE PELL I CABELL

En els últims anys, l’anàlisis de la composició corporal per bioimpedància (BIA) s’ha convertit en una eina ràpida i de fácil ús per abordar diferents aspectes de la salut humana (nutrició, medicina esportiva, fisioteràpia, nefrología,…)
No obstant, molts equips disponibles en el mercat no garantitzen la reproducció i precisió dels resultats, sobre tot quan es treballa amb persones amb desequilibris hídrics importants, obesos, esportistes, ancians o nens.
INBODY570 ha superat aquestes limitacions gràcies a la seva tecnología exclusiva i patentada, basada en 4 punts fonamentals:

1.Medició segmental directa
Medeix separadament cada braç, cama i tronc en lloc de fer-ho només globalment.

2.Sistema d’electrodes de 8 punts
Els sensors en peus i mans garantitzen la reproducció de les medicions, fixant el punt de mesura de la corrent i el voltatge.

3.Mesures multi freqüència
Permet valorar amb precisió l’aigua corporal intra i extra-cel.lular, que és la base per a la obtenció precisa de la resta de paràmetres.

4.Sense estimacions empíriques
Els resultats no es veuen afectats per altres factors diferents a la BIA, com són el sexe o l’edat.
En només uns quants segons, realitza de forma completa la medició que ens dòna un full registre amb els resultats.

Els paràmetres que analitza són els següents:

· Aigua intra i extra cel.lular
· Edema corporal total
· Proteïnes
· Minerals
· IMC
· Massa múscul-esquelètic
· Relació cintura-cadera
· Massa grassa i massa muscular segmentada per braços, cames i tronc
· Nivel greix visceral
· Massa cel.lular corporal
· Metabolisme basal
· Contingut mineral ossi
· Etc ,…