D’acord amb Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que la informació que ha facilitat en aquest qüestionari passarà a formar part dels fitxers automatitzats de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ. La finalitat del qual és la prestació de serveis relacionats amb la salut així com l’enviament d’informació comercial de productes i ofertes. Pot exercir els drets d’oposició, accés, modificació i cancel·lació dirigint-se per escrit a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ domiciliada a Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona), indicant clarament el seu nom , cognoms i adreça de contacte. L’acceptació del present formulari autoritza a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ a tractar les dades personals i cedir-los a tercers amb fins comercials. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades.