Automedició de l’electrocardiograma

A la farmàcia disposem d’un nou aparell que mesura la pressió arterial i realitza un ECG.
Si el teu metge considera que li pot ser útil en el seu dia a dia per enregistrar les dades, l’aparell mostra les variacions en el ritme cardíac que poden ser degudes a diferents causes, ja siguin totalment inofensives o provocades per enfermetats de diferent gravetat.
Posis en contacte amb el seu metge si sospita de patir qualsevol malatia.
Els ECG registrats reflexen la funció cardíaca en el moment de la medició, per tant, no detecta canvis anteriors o posteriors. També poden no detectar totes les malalties del cor, independentment del resultat de la medició.
L’atomedició del ritme cardíac no constitueix un tractament. Per tant, no evalui vosté mateix els ECG, ni els utilitzi per autotractar-se.
Realitzi les medicions seguint les instruccions del seu metge i confïi en el seu diagnòstic. Mediquis conforme a les prescripcions del seu metge i no alteri mai la dosi per iniciativa propia.
L’aparell no substitueix a una revisió mèdica de la seva funció cardíaca, ni el registre d’un ECG mèdic que s’obté amb configuracions de medició més complexes.
L’aparell no proporciona cap diagnòstic de malalties. Això està reservat únicament per el seu metge.
Es recomana enregistrar les curves d’ECG obtingudes i en cas necessari, presentar-les al metge encarregat del tractament.
El tensiòmetre ECG, realitza el registre i la valoració. L’aparell evalua automàticament si el ritme cardíac és massa ràpid, és massa lent, irregular, amb pauses o normal. Just després de la medició, s’obté un símbol senzill d’interpretar. Gràcies al Software Veroval Medi Connect pot aconseguir una representació dels resultats del registre gràfic i imprimir-los per presentar al seu metge. .

A la farmàcia li oferim el servei d’una experta, llicenciada en farmàcia automedició de l´electrocardiograma (horari visites a convenir).

Formulari d'informació i reserves per als nostres serveis

Nom *

Email *

Telèfon *

Servei sobre el que ens escriu *

Missatge *

  Accepto la Política sobre Protecció de dades