1.- Informació Fiscal i Registral

farmaciaamer.com és un lloc web el domini és titularitat de SOLEDAT BASSÓ de nacionalitat espanyola proveïda de NIF / CIF 40286914E, amb domicili a Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona)
2.- Identitat i Direcció del Responsable del Fitxer

El titular i responsable del fitxer que alberga les dades personals que pogués comunicar-nos és FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ amb domicili a l’efecte de la present en Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona) i degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades .

3.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona) en el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el lloc web o & quot; look and feel & quot ;, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona) i / oa tercers que li han cedit les seves drets. A aquests efectes, s’entendrà com a lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona) per qualsevol mitjà i / o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posen en el nostre coneixement al més aviat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça soledatbasso@cofgi.org

4.- Protecció de Dades:

Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona) ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals.

Quan l’usuari accedeixi a la zona privada de la pàgina web, disposarà prèviament d’un nom d’usuari i d’una contrasenya indicada a l’efecte per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ. En aquest cas, les dades facilitades seran el imprescindibles per dur a terme la prestació del servei web.

A aquests efectes, i mitjançant l’ús d’aquesta zona privada, Vè. atorga consentiment inequívoc a la FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a la FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ al domicili Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona) o mitjançant correu electrònic a l’adreça soledatbasso@cofgi.org

5.- cookies

El nostre lloc web utilitza cookies per identificar el teu navegació enfront de la d’altres usuaris. Això ens ajuda per proporcionar-te una millor experiència quan navegues pel nostre lloc web i ens ajuda a millorar el nostre lloc web. Navegant per ell acceptes l’ús de cookies.
Una galeta és un petit arxiu de calors alfanumèrics que es guarda al navegador o al disc dur del teu ordinador / smartphone / etc.
Pots trobar més informació sobre les cookies presents a continuació:

 

Cookie Informació i propòsit de la galeta Durada
wordpress_test_cookie Cookie de sessió per revisar si les cookies estan activades o no.Aquesta galeta desapareix quan es tanca el navegador. Sessió
wp-settings- [UID] wp-settings-time [UID] Per administradors i no administradors del lloc. Aquestes cookies emmagatzemen informació geogràficai temporal d’inici de sessió. El nombre UID és el teu identificador a la base de dades del lloc.S’usa per customitzar la teva vista de la interfície d’administració.

Aquestes cookies són estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.

1 any
wordpress_ [hash] wordpress_logged_in_ [hash] Només per a administradors i editors de continguts del lloc.S’usa per recordar que estàs logat (amb sessió iniciada). Aquesta galeta desapareix en tancar el navegador. Sessió
__ UTMA Cookie de Google Analytics que emmagatzema informació sobre la primera visita, nombre de visites i l’última visita. 2 anys
__ UTMB Cookie de Google Analytics que emmagatzema la durada de les visites 30 minuts
__ utmc Cookie de Google Analytics que emmagatzema la durada de les visites Sessió
__ utmz Cookie de Google Analytics que identifica si el visitant ve d’un cercador, d’un link o sense link (ex. marcador) 6 mesos

 

6.- Accés i ús del lloc web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establert, lesius dels drets i interessos de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present lloc web o impedir la normal utilització o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l’accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.

7.- Enllaços a altres pàgines web / Hipervincles

En el present Lloc Web s’utilitzen hipervincles que permetin un vincle o enllaç amb altres pàgines o llocs web. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web o bé que permeti un vincle o enllaç amb aquest lloc web, llocs a els que accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Lloc web de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent així mateix a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol mena ocasionats per tot l’anterior.

8.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ no garanteix la disponibilitat permanent dels productes oferts en la seva pàgina web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament dels mateixos.

A aquests efectes, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats de qualsevol índole i derivats de la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament dels serveis per causes de força major o d’errors en les xarxes de transmissió d’informació aliens a la voluntat de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.

9.- Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El responsable del fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent l’Usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

Política de Privacitat

 

Nota: La informació s’ha de fer a través de la inclusió d’un vincle o enllaç a la pàgina principal de la web que redirigeixi a una pàgina la funció fos exclusivament la de proporcionar aquesta informació, la podem anomenar & ldquo; POLÍTICA DE PRIVACITAT & rdquo;.

1.1.- Protecció de Dades de Caràcter Personal de conformitat amb la Normativa Aplicable

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris.

1.2.- Tractament de les Dades i la seva Confidencialitat

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessaris perquè l’equip de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informació requerides per l’Usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ per la present ressenyades, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ informar de l’esmentada obligatorietat a l’Usuari indicant-li quines dades són que cal fer.

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagen estat comunicades – si és el cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari – estan obligades a observar el secret professional i adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades i per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

No obstant això, s’adverteix i informa a l’Usuari que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ no podrà tenir-se per responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o la descàrrega de continguts des del Lloc Web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l’Usuari.

A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, especialment, en remetre l’Usuari les seves dades de caràcter personal a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, l’Usuari consent expressament que FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari al contractar o subscriure qualssevol producte i / o serveis de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat.

 • L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals en paper informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat i prestació de serveis de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.
 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es consideraran comunicacions comercials i / o publicitàries tota aquella informació enviada per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ – fins i tot per mitjans electrònics – als Usuaris de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualssevol prestació subscrita o contractada – tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics – per l’Usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d’aquesta relació contractual, negocial i / o comercial.

1.3.- Drets dels interessats i el seu Exercici

Els Usuaris tenen reconeguda per l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’anul·lació de la subscripció de les newsletter.

L’interessat podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o bé podrà revocar el seu consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant una carta a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona) o un correu electrònic a: soledatbasso@cofgi.org

 

Avís de confidencialitat

La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre a la seva sol·licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, Vè. Atorga consentiment inequívoc a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, al domicili Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona) o mitjançant correu electrònic a l’adreça soledatbasso@cofgi.org

 

Newsletters

A l’acceptar les presents condicions de subscripció de newsletter, al remetre l’Usuari les seves dades de caràcter personal a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, l’Usuari consent expressament que FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ realitzi les següents activitats i / o accions:

L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals en paper informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat i prestació de serveis de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.

 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la present newsletter, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies , ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es consideraran comunicacions comercials i / o publicitàries tota aquella informació enviada per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ – fins i tot per mitjans electrònics – als Usuaris de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualssevol prestació subscrita o contractada – tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics – per l’Usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d’aquesta relació contractual, negocial i / o comercial.

CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ

 

1. Parts del contracte:

1.1 Són parts del contracte:

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, de nacionalitat espanyola proveïda de NIF / CIF 40286914E, amb domicili a Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona), responsable del Programa de fidelització específic per al sector farmacèutic.

I, el client, consumidor final i sol·licitant de la titularitat d’una targeta de fidelització FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, les dades consten en el full d’alta o formulari web adjacent al present document (d’ara endavant el TITULAR).

2. Descripció del Programa:

2.1. El present document estableix les condicions generals de contractació d’acord amb les quals es regirà la relació entre les parts.

2.2. El Programa de Fidelització FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ (d’ara endavant, EL PROGRAMA) ofereix als seus TITULARS la possibilitat d’obtenir punts en consumir productes farmacèutics o serveis que s’ofereixin en FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ i canviar-los, després, per descomptes en altres productes i / o serveis oferts per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.

2.3. El règim d’obtenció i bescanvi dels punts estarà sotmès a les condicions generals i / o específiques establertes per EL PROGRAMA en cada moment, que estaran a disposició de qualsevol TITULAR al nostre web.

3. Adhesió al Programa:

3.1. El TITULAR sol·licitant de la Targeta de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ declara, sota la seva responsabilitat, que és major de 18 anys i que, mitjançant l’acceptació del present document, manifesta el seu consentiment per a la seva adhesió al Programa, alhora que sol·licita el lliurament de la targeta de la FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ manifestant que ha estat informat de les condicions generals d’utilització i es compromet al seu compliment.

3.2. Des de la recepció de la Targeta FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, el TITULAR gaudirà dels avantatges que li ofereix el Programa; podent començar a acumular punts amb la seva Targeta amb la compra de productes de parafarmàcia.

3.3. La Targeta és propietat de la FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, sent el TITULAR únicament l’usuari de la mateixa en relació a les presents Condicions Generals de la Contractació, responent del correcte ús que es compromet a donar-li.

3.4. Cada TITULAR podrà disposar d’una única targeta FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, sent aquesta associada a les seves dades d’identificació.

4. Vigència; exclusió i baixa del Programa:

4.1. El Programa tindrà una vigència indefinida, ara bé FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ podrà posar-li fi en qualsevol moment, sempre que hi hagi una prèvia notificació als TITULARS amb almenys una antelació de tres mesos. En aquest cas, es fixarà el termini màxim durant el qual els TITULARS podran canviar els seus punts. Un cop finalitzat el termini determinat en la notificació cessaran els drets del TITULAR per canviar els punts.

4.2. De la mateixa manera, el programa quedarà cancel·lat sense notificació prèvia ni cap responsabilitat si, en algun moment, ocorregueren circumstàncies de força major o requeriments que impedissin la seva continuïtat o desenvolupament.

4.3. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ podrà donar per finalitzada la participació de qualsevol TITULAR en el Programa en qualsevol moment i amb efecte immediat, mitjançant notificació per escrit, quan es produeixi per part del TITULAR un incompliment de qualssevol Condicions Generals, així com en els altres casos previstos expressament en aquestes. En aquests casos, es procedirà a la cancel·lació automàtica dels punts obtinguts. Igualment, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ pot oposar a incorporar al Programa a qualsevol persona que hagi incorregut en qualsevol incompliment previ de les Condicions del Programa i / o hagi causat qualsevol classe de danys o perjudicis a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ o col·laboradors del programa.

4.4. En el cas que es produeixi la mort d’un TITULAR del Programa, els punts poden ser transmesos per herència de conformitat amb la legislació aplicable. En els casos de separació o divorci, s’estarà al que disposi la legislació aplicable.

4.5. Els TITULARS de la Targeta FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ podran, en qualsevol moment, resoldre el present contracte, comunicant-ho a través d’una oficina de les FARMÀCIES DEL PROGRAMA oa través de la pàgina web farmaciaamer.com o mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça soledatbasso@cofgi.org. En tots els casos; el TITULAR haurà de retornar la Targeta FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ que es trobin en poder seu i estiguin associades al seu compte de punts. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ queda facultada per cancel·lar tots els punts que figuren al seu favor, si el TITULAR no fa expressa indicació de la seva voluntat de utilitzar-los en l’esmentada comunicació. Si ho fes, disposarà d’un termini màxim de sis mesos per a això d’acord amb les normes d’ús previstes en aquest document.

5. Revisió de les Condicions del Programa:

5.1. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ podrà, per raons tècniques, econòmiques o d’una altra índole, alterar les presents condicions generals; així com la mecànica operativa del programa o les condicions d’utilització de la web farmaciaamer.com; respectant els drets adquirits pels TITULARS.

5.2. Si transcorregut un termini lògic sense que el TITULAR hagi notificat a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ seu rebuig, s’entendrà que la / les nova / s Condicions han estat acceptades. En qualsevol cas, l’obtenció de punts en FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ després d’una modificació de les Condicions es considera com una acceptació del contingut d’aquestes.

5.3. En cas que les noves condicions no resultessin assumibles per al TITULAR de la Targeta, aquest podrà resoldre el contracte, comunicant-ho a través de la nostra pàgina web farmaciaamer.com o mitjançant un correu electrònic dirigit a la direcció soledatbasso@cofgi.org. En aquest cas, són aplicables les previsions contingudes en l’apartat 4.5.

6. Targeta de Fidelització FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ:

6.1. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ proporcionarà al TITULAR sol·licitant una targeta, l’ús serà personal i intransferible. Per acumular punts en el Programa no serà necessària la presentació física de la targeta en la compra de productes a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ; bastarà la mera presentació de D.N.I. No obstant això, serà imprescindible exhibir la targeta, acompanyada del DNI o d’un altre document de validesa oficial que acrediti la identitat del TITULAR, per al bescanvi de punts en FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ. Per gaudir d’altres beneficis i serveis addicionals que FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ decideixi incorporar al Programa, podrà també requerir la presentació de la Targeta.

6.2. El TITULAR de la Targeta es compromet a fer un ús correcte i responsable de la mateixa, comunicant immediatament a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ qualsevol incidència que pogués afectar la seva adequada utilització. En concret, el TITULAR de comunicar immediatament a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ la pèrdua o sostracció de la targeta, de manera que, si s’escau, pugui ser anul·lada. La manca de comunicació immediata a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ determinarà l’exempció absoluta de responsabilitat del promotor del Programa. El TITULAR també comunicarà qualsevol supòsit de deteriorament de la Targeta.

6.3. Les conseqüències derivades de la utilització dels punts seran de càrrec del TITULAR tan aviat com hagin estat acreditats en el seu compte. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ no serà responsable dels canvis no autoritzats o fraudulents, llevat que hi hagi negligència greu o dol.

7. Beneficis del Programa:

7.1. El TITULAR de la Targeta acumularà punts per les compres de determinats productes farmacèutics que realitzi en FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ sempre que, en fer la compra, presenti la Targeta FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, o faciliti el seu número de DNI En cas de devolució de les compres que haguessin generat l’acumulació de punts es procedirà, a través de l’oportú procediment, a la seva anul·lació.

7.2. El TITULAR de la Targeta disposarà d’un compte general, a la qual s’assignaran els punts que obtingui en les operacions de compra. Així mateix, s’assignaran els punts generats en ocasió de les promocions que es facin i que estaran subjectes a les condicions particulars establertes pel Programa en cada moment.

7.3. Els punts seran personals i intransferibles. Qualsevol ús fraudulent dels punts oa qualsevol condició general serà considerat com un incompliment de les Condicions per part del TITULAR. En aquests casos, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ es reserva el dret a no canviar els punts i de cancel·lar immediatament la condició de TITULARS de totes aquelles persones que estiguin implicades, rebutjar i / o cancel·lar qualsevol canvi efectuat en el seu nom o per compte seu, anul·lar qualsevol punts que romanguin en el seu compte o bé li hagin estat concedits, i exigir la devolució de qualsevol Targeta que li hagi estat emesa. En els anteriors supòsits FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ podrà, a iniciativa pròpia, decidir el bloqueig cautelar del compte de punts, sota la responsabilitat de qui sol·liciti aquest bloqueig cautelar.

7.4. El TITULAR de la Targeta podrà procedir al canvi dels punts obtinguts mitjançant el seu ús en compres de productes de parafarmàcia o serveis en FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ podrà variar està formula amb la deguda informació als usuaris que es podran consultar pel TITULAR en la web farmaciaamer.com . Els punts canviats es detrauran automàticament del saldo de què disposi el TITULAR de la Targeta en aquest precís moment. En cas que el saldo és insuficient, el TITULAR de la Targeta haurà d’abonar la part del preu del bé bescanviat no compensat a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ. Podrà combinar el bescanvi de punts amb el pagament de la diferència de preu en cas de no comptar el TITULAR de la Targeta amb saldo suficient de punts per bescanviar directament el producte. Els punts no seran bescanviables per diners.

7.5. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ serà responsable de la gestió del compte de cada TITULAR en base a les dades que li siguin subministrades, declinant tota responsabilitat en cas d’omissions o anotacions defectuoses de punts. Els TITULARS han de conservar els justificants de compra per al cas que sorgís algun conflicte en relació amb el seu dret als punts. El TITULAR que no estigui d’acord amb el saldo de punts del seu compte ha de comunicar la seva discrepància a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ en el termini màxim de seixanta dies naturals des de la recepció de l’extracte corresponent. Transcorregut aquest termini, el saldo reflectit en l’extracte es considerarà correcte, excepte en relació amb l’excés de punts que poguessin haver estat indegudament acreditats per error material, impagament de la corresponent factura, devolució d’adquisicions o qualsevol altre motiu justificat. L’excés quedarà en benefici del TITULAR si en el termini de dotze mesos des de la data de l’extracte corresponent FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ no corregís els errors detectats. En relació amb les reclamacions que puguin plantejar-se per part dels TITULARS de les Targeta de Fidelització al voltant de acumulacions de punts inexistents o errònies, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ es compromet expressament a acceptar el laude que, en aquest sentit, dicti la Junta Arbitral de Consum de cada comunitat.

7.6. El TITULAR de la Targeta podrà comprovar el saldo de punts del seu compte a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, a través de la pàgina web farmaciaamer.com o mitjançant altres mecanismes que, eventualment, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ posi a seva disposició amb aquesta finalitat. Els beneficis oferts pel Programa poden ser compatibles o acumulables amb descomptes oferts per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, sempre que FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ així ho permeti.

Per gaudir dels beneficis oferts pel Programa, el TITULAR de la Targeta haurà d’exhibir aquesta, així com un document de validesa oficial que acrediti la seva identitat, sempre que així se li requereixi.

7.7. Caducitat: Els punts obtinguts en el Programa no estan subjectes a un règim concret de caducitat. Si bé, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ es reserva el dret a establir un termini de caducitat, sempre que estigui degudament informat el Titular i se li doni temps suficient per canviar els seus punts.

8. Exclusions i limitacions a la responsabilitat de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ:

8.1. Quan, d’acord amb la present relació contractual, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ resulti ser responsable davant del TITULAR, aquesta responsabilitat quedarà limitada a la quantitat en efectiu pagada pel TITULAR a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ pels Serveis corresponents o, si escau, a la devolució dels punts canviats pel TITULAR en la relació que va donar lloc a la responsabilitat o, si el TITULAR ho sol·licités, el valor de canvi en efectiu aplicable als punts canviats.

8.2. En cap cas FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ serà responsable del lucre cessant o de qualsevol altre dany, directes o indirectes, que pogués arribar a patir el TITULAR.

9. Política de Protecció de Dades:

9.1. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament de Desenvolupament – aprovat pel RD 1720 / 2007- l’informem que les dades de caràcter personal recollides en aquest contracte i els que es recullin amb ocasió del desenvolupament del Programa (incloent-hi la informació relativa als punts aconseguits i als consums que els hagin generat), seran tractades amb la seguretat que correspongui a les seves característiques, sent incorporades a un fitxer inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades titularitat de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ. La finalitat de l’assenyalat fitxer és la gestió dels serveis que es descriuen el present contracte en relació a la Targeta FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ; així com la posada en marxa i l’oferiment de promocions, sortejos i altres activitats comercials.

9.2. El TITULAR autoritza FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ a que incorpori al fitxer dades obtingudes de fonts accessibles al públic, així com dades que es puguin inferir a partir de dades lícitament obtinguts (inferències que estaran sempre directament vinculades amb les finalitats legítimes descrites en la present clàusula) . El TITULAR de la Targeta autoritza expressament a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ a emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitades en la present sol·licitud, els resultants de processos informàtics i els derivats de l’ús de la targeta amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar l’execució del programa, realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l’objecte d’aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de posseïdor de la targeta FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, derivades o no de l’anàlisi dels seus hàbits de compra. Per tant, la finalitat del fitxer és l’adequada gestió del Programa i implica necessàriament la realització d’activitats de publicitat, màrqueting, estudis de mercat i / o perfils de compra i anàlisi d’hàbits de compra de les seves dades i / o encreuament de les seves dades amb altres fitxers; manera que permetin oferir productes o serveis l’adquisició o contractació estigui vinculada amb l’obtenció d’avantatges i punts d’FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ o de la seva bescanvi. La negativa a proporcionar les dades sol·licitades o l’autorització per al seu tractament suposarà la no incorporació al Programa objecte del present contracte; així com la impossibilitat d’accedir als avantatges derivats del mateix.

9.3. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ posa en el seu coneixement que les dades de caràcter personal per vostè proporcionats i els que, en execució del contracte, s’incorporin al fitxer, seran susceptibles de cessió a tercers; concretament societats mercantils lligades a l’activitat de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ. I podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les cessionaris en la direcció del correu electrònic: soledatbasso@cofgi.org

9.4. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ es reserva la facultat d’extingir la relació contractual i donar de baixa al TITULAR en el Programa -baixa que, si escau, se li comunicarà oportunament- si el TITULAR decidís revocar l’autorització per al tractament i / o cessió dels dades en la forma en què ha quedat exposada els apartats anteriors.

9.5. El TITULAR autoritza FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ per a l’enviament d’ofertes comercials, publicitat i qualsevol informació general o un altre tipus de documentació que li pogués interessar – a efectes de la prestació de futurs serveis, relacionats amb el present contracte i el Programa que en ell es descriu, les seves activitats i promocions – per qualsevol mitjà propi (SMS, correu electrònic, correu ordinari o qualsevol mitjà de comunicació, electrònica, etc.) o de tercers; ja sigui durant la prestació del servei, com a la finalització del mateix. Aquesta autorització s’entén expressa, als efectes que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, per a l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica.

9.6. El TITULAR de les dades consent expressament que les dades recollides a través del Programa de Fidelització, puguin ser utilitzats, per a la realització d’estudis de mercat o estadístics. Si per contra no desitja aquesta possibilitat, notifiqui-ho a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica anteriorment esmentada.

9.7. El TITULAR garanteix que les dades personals facilitades a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ són veraces i es fa responsable de comunicar a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ qualsevol modificació en els mateixos mitjançant la nostra farmàcia, o bé a través de la pàgina web farmaciaamer.com o d’un correu electrònic enviat a l’adreça: soledatbasso@cofgi.org

9.8. El TITULAR de les dades podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li confereix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant notificació cursada mitjançant la nostra farmàcia oa través de la pàgina web farmaciaamer.com o mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça soledatbasso@cofgi.org. De les mateixes formes, el TITULAR de les dades podrà revocar el consentiment atorgat a la cessió de les seves dades conforme a la present clàusula i amb les conseqüències en la mateixa establertes.

10. Consentiment; Règim fiscal i legislació aplicable:

10.1. La subscripció del present document comporta, per part del TITULAR d’una Targeta FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, l’acceptació de la totalitat de les presents condicions de participació en el Programa de Fidelització que en el mateix es descriuen.

10.2. Les responsabilitats fiscals, si n’hi ha, relatives al Programa oa la Targeta FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, seran assumides per qui correspongui d’acord amb la legislació aplicable.

10.3. Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

 

condicions generals de contractació farmaciaamer.com

Les presents condicions generals d’ús i contractació regulen el registre, accés i ús dels serveis prestats a l’Usuari per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ com a prestadora del servei, amb domicili a Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona) i amb NIF / CIF 40286914E

Primera- Obligacions prèvies a l’inici del procediment de contractació.

S’informa a l’Usuari que, per accedir a la contractació o la utilització dels productes i / o serveis que s’ofereixen en el present lloc web, l’Usuari ha amb caràcter previ tenir coneixement i acceptar les condicions generals de contractació, accessibles en tot moment des de la present pàgina web i podent aquestes condicions generals de contractació ser impreses i emmagatzemades per l’Usuari qual
Segona.- Identificació de les parts contractants.

Les presents condicions generals de contractació dels productes i serveis oferts en el Lloc Web de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ (farmaciaamer.com) són subscrites, d’una banda, per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, de nacionalitat espanyola proveïda de NIF / CIF 40286914E, amb domicili a Av. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona)
I, d’una altra, per l’Usuari del producte final (l’Usuari) els dades de caràcter personal són els que aquest ha facilitat en el Lloc Web i, especialment, a través del formulari que FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ ha posat a la seva disposició a tals efectes.

S’entén per Usuari a qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels productes o serveis oferts per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ o per intermediació del lloc web o que es registri com a usuari del lloc web.

Tercera.- Obligacions de l’Usuari:

En introduir l’Usuari directament totes les dades incloses en els formularis continguts en el present Lloc Web, l’Usuari:

 1. accepta l’obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat;
 2. accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat sobre l’autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades ja que FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ no té l’obligació de verificar i no verifica la identitat de l’Usuari;
 3. reconeix ser major d’edat i que ostenta la capacitat jurídica i d’obrar necessària per tal de contractar els productes oferts per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ en el Lloc Web;
 4. entén i accepta que són necessaris per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels productes contractats o subscrits a través del lloc web

En el cas que l’Usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incomplet o si FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ podrà denegar l’accés i / o ús present o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts, productes i / o serveis.

L’Usuari haurà d’actuar lleialment i de bona fe així com proporcionar dades veritables i exactes en totes les seves relacions amb el prestador del servei., Realitzar l’abonament de les quantitats corresponents a les operacions realitzades i les seves despeses d’enviament en el temps i formes indicats per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.

L’Usuari no podrà cedir el seu compte d’Usuari ni revendre a tercers els productes de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ

 • Accés al Compte d’Usuari:

 

Després del registre d’Usuari a través del Lloc Web farmaciaamer.com, l’Usuari obtindrà les seves dades d’identificació (nom d’usuari i contrasenya) d’accés i gestió al seu Compte d’Usuari, des de la qual podrà realitzar Online les adquisicions dels productes de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.

El nom d’usuari es vincularà sempre amb un compte de correu electrònic vàlida i actualitzada, sent responsabilitat de l’Usuari la comunicació al prestador del servei de qualsevol incidència que pogués afectar a aquest compte de correu electrònic o en el servei.

L’Usuari serà l’únic responsable d’escollir i indicar una contrasenya prou segura, així com de mantenir la confidencialitat de la mateixa no cedint-ni comunicant-la a tercers no autoritzats.

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ no la pot fer responsable de l’accés no autoritzat al compte d’usuari per part de tercers, ni de les accions que aquests puguin realitzar a través de la mateixa, així com tampoc de la pèrdua o sostracció d’aquesta per tercers. Referent a això, l’Usuari es compromet a dur a terme totes les accions necessàries per salvaguardar la confidencialitat de les seves dades d’identificació, accés i gestió al seu Compte d’Usuari de farmaciaamer.com incloent, però no limitant-se, a la protecció adequada del compte de correu electrònic associada al seu Compte d’Usuari, utilització de tallafocs, antivirus, etc.

 • Gestió del Compte d’Usuari

 

L’Usuari, accedint mitjançant el seu nom d’usuari i contrasenya, podrà gestionar a través del seu Compte d’Usuari totes les operacions disponibles relacionades amb el servei.

 • Informació personal: L’Usuari podrà consultar i / o modificar en tot moment la seva informació personal vinculada al seu compte. Qualsevol informació introduïda haurà de ser veritable i exacta, en cas contrari FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ es reserva el dret a cancel·lar el Compte d’Usuari que contingui dades fraudulentes, inexactes o ficticis.
 • Informació relativa a les compres i operacions realitzades: Totes les transaccions realitzades per l’Usuari es reflectiran en el seu Compte d’Usuari, que podrà consultar en qualsevol moment.

Quarta. – Objecte i Descripció del Servei.

Les presents Condicions Generals ús i contractació tenen com a objecte regular tant la navegació a través de la Botiga Online farmaciaamer.com com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella a través de botiga en línia, i suposen l’acceptació sense reserves per part de l’Usuari, de totes i cadascuna de les clàusules descrites.

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ es reserva el dret a modificar les presents condicions generals d’ús i contractació en qualsevol moment i sense previ avís a l’Usuari, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a través del lloc web farmaciaamer.com .

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ es reserva el dret de modificar l’oferta comercial (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) descrita en el Lloc Web farmaciaamer.com.

En cas d’existir errors o informació inexacta en el Lloc Web sobre qualsevol dels preus, productes o la descripció dels mateixos, i que hagin motivat de forma directa la contractació de l’Usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cap cost.

Les presents Condicions Generals de Contractació han de complementar-se i formen part integrant dels Termes i Condicions d’Ús i de Contractació així com la Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal d’aquest lloc web (en endavant tot això serà denominat conjuntament com els Termes i Condicions) així com amb aquelles condicions particulars que, si escau, siguin d’aplicació.

Els Termes i Condicions han estat elaborades per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ de conformitat amb la normativa d’aplicació, en especial, d’acord amb el que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de Venda de Béns de Consum i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.

Tant l’accés, la navegació com la contractació de qualsevol dels productes oferts per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ al lloc web significa l’acceptació dels Termes i Condicions sense reserves per part de l’Usuari, sigui o no un usuari registrat i per tant al lloc web de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.

Cinquena.- Procés de contractació.

5.1.- Altes en els Serveis

Per a l’accés a aquells productes, tant de pagament com gratuïts, oferts en el Lloc Web de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ en els que esdevé necessari recopilar les dades de caràcter personal de l’Usuari, s’entén que en completar i enviar aquest o qualsevol formulari incorporat en el present Lloc Web, facilita els mateixos lliure i voluntàriament i que consent i autoritza expressament que FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ reculli i tracti automatitzadament totes les dades de caràcter personal que se sol·licitin per ser necessaris per dur a terme les finalitats i objectius que es detallen al llarg dels Termes i Condicions.

5.2.- Protecció, Recollida, i Tractament de les dades de caràcter personal de l’Usuari

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ manifesta que les dades de caràcter personal facilitades per l’Usuari seran tractades de conformitat amb les disposicions normatives vigents en la matèria, en particular, amb observança a les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal així com la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic o les disposicions normatives que les substitueixin.

Les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat i seran protegits de conformitat amb les disposicions normatives vigents en matèria de dades de caràcter personal, especialment, les esmentades en l’apartat anterior.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, l’usuari atorga consentiment inequívoc a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentats al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com del Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb fins comercials o publicitaris, així com no podent cedir a terceres parts.

En qualsevol moment l’Usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació , comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ en Avda. De la Selva, 63 17170 Amer (Girona) o mitjançant correu electrònic a l’adreça soledatbasso@cofgi.org

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les presents Termes i Condicions per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, tenint en compte en tot moment els interessos legítims dels Usuaris, havent l’Usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

Cal ressenyar que certs productes oferts als Usuaris poden contenir condicions particulars de Contractació pròpies que, si escau, substitueixen, modifiquen i / o complementen els Termes i Condicions, i en aquest cas també és necessari la prèvia lectura i acceptació de les mateixes.

Sisena.- Prestació del Servei.

• Caràcter onerós de la majoria dels serveis prestats

La contractació i la subscripció de la majoria dels productes accessibles pels Usuaris en el Lloc Web de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ requereixen d’una prèvia contraprestació per part de l’Usuari, això als efectes que pugui utilitzar o disposar dels productes i serveis oferts en la present Lloc Web.

Sense perjudici que la mera navegació pel present Lloc Web tingui caràcter gratuït, la contractació dels productes oferts en el Lloc Web siguin gratuïts o no, exigirà la prèvia subscripció o emplenament d’un formulari per part de l’Usuari.

• Forma de prestació del servei que
La prestació d’aquests serveis es regirà segons els Termes i Condicions i, si escau, de conformitat amb les corresponents Condicions Particulars de Contractació previstes per als serveis que així ho especifiquin.

L’Usuari entén que la informació continguda sobre els Termes i Condicions així com de les descripcions dels diversos productes i serveis oferts en el Lloc Web de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ són suficients i bastants per a l’exclusió d’error o confusió en la formació del consentiment.

Setena Dret de Desistiment

En mèrits del que estableix Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 , de 16 de novembre, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ informa els clients:

El Clients podrà exercir el seu dret de desistiment dins el termini màxim de 14 dies hàbils des del moment de la recepció del producte, exercitant aquest dret davant FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ mitjançant correu electrònic a soledatbasso@cofgi.org

Pel que fa al procés de desistiment, el Client haurà de complir les següents condicions:

(i) El Client final ha d’informar FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ de la seva voluntat d’exercir el seu dret de desistiment a través dels referits canals d’atenció al client d’aquella.

(ii) El Client està obligat a remetre el producte empaquetat, amb el seu corresponent precinte intacte i sense senyals d’haver estat manipulat o obert, directament a l’adreça que podrà obtenir a través de qualsevol de les vies d’atenció al client.

D’acord amb la legislació aplicable, els costos de la devolució del producte i els que es derivin de l’exercici del dret de desistiment seran exclusivament a càrrec del Client final.

(iii) En el cas que FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ detectare qualsevol classe de manipulació o desperfecte, el producte en qüestió serà de nou remès al Client final mitjançant enviament postal contra reemborsament, assumint el aquest les corresponents despeses d’enviament.

Per a l’exercici del dret de desistiment és indispensable que el Client enviï a FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ el producte a la forma i estat en què va ser adquirit sense haver estat utilitzat i dins del seu embalatge, de tal manera que sigui impossible qualsevol deteriorament durant el transport, assumint per tant el client tots els danys que puguin succeir-se en el mateix i les responsabilitats que se’n derivin. FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ s’acceptarà la devolució dels productes per-farmacèutics, cosmètics o de cura estètica que es trobin intactes, i no presentin cap tipus de manipulació de la seva corresponent precinte o embolcall.

Pel que fa als productes que requereixen de la seva obertura per poder conèixer el seu correcte funcionament, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ requerirà que el concret producte es trobi en perfecte estat comptant amb tots els seus elements, accessoris i embalatges, sense que pugui donar-se curs a cap devolució que incompleixi aquests requisits.

(iv) tramitada la sol·licitud de desistiment i comprovada l’observança de les condicions anteriors, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ abonarà al Client la quantitat satisfeta per aquest (sense incloure en cap cas les despeses d’enviament i de gestió en què s’hagués incorregut) dins el termini màxim de 14 dies des del moment de la recepció del producte adquirit. El pagament de l’esmentat import al Client serà efectuat per mitjà del canal utilitzat pel concret Client en el seu pagament inicial.

D’acord amb el que estableix l’article 45 del Reial Decret Llei 1/2007, no serà possible exercir el dret de desistiment en aquells casos en què siguin adquirits productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Vuitena.- Canvis de productes en mal estat o error de subministrament. Cancel·lació de comanda.

Les devolucions degudes a mal estat dels productes o error de subministrament s’han de comunicar en un termini màxim de 7 dies des de la recepció mitjançant correu electrònic asoledatbasso@cofgi.org, indicant el número de comanda i les causes de devolució.

Rebut el producte, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ comprovarà els possibles defectes o errors, i un cop certificats reposarà les unitats, realitzant un nou enviament al més aviat des de la recepció, llevat indisponibilitat del concret producte. Per al cas que aquest hagi de ser sol·licitat al fabricant, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ comunicarà al Client el termini aproximat de lliurament. El canvi del producte es realitzarà sempre que es comprovin els errors o defectes i sempre que l’embalatge original romangui intacte sense que sigui procedent en cap cas la devolució de l’import percebut per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.

Totes les despeses de transport i assegurança de devolució i reposició de la mercaderia en el cas de mercaderies defectuoses o errors en el subministrament aniran a càrrec de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ.

La cancel·lació d’una comanda s’ha de fer amb anterioritat a l’enviament del producte. En aquest cas, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ procedirà a la devolució de l’import sense cap càrrec per al Client.

Novena Producte no disponible.

Per al cas que el Client adquireixi un producte no disponible i sempre que aquell no hagués estat informat d’aquesta situació, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ procedirà a la devolució de l’import satisfet per part del client, a través del mateix mitjà utilitzat per aquest en el seu pagament inicial. En aquest cas, el consumidor i Client podrà exercir el seu dret de desistiment i resolució sense que li siguin exigibles els costos de devolució.

Desena Procés de contractació.

Per mor de l’article 23 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes celebrats per via electrònica com el present seran plenament efectius i estan previstos per l’ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa.

Les presents condicions de contractació es troben a disposició de tots els clients de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ de forma lliure i gratuïta.

L’accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels propis que el Client disposi de connexió a Internet.

Tots i cada un dels productes oferts estan degudament descrits a la fitxa de producte que sempre estarà a disposició dels clients, no entenent-se incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades en la mateixa.

Es considera que la compra és perfeccionada des que el Client premeu el botó de & ldquo; Finalitzar Compra & rdquo ;, entenent que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l’acceptació expressa final de les presents condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d’acceptar les presents condicions generals de la contractació del
FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ, com a prestador de serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà el document electrònic en què es formalitza el present contracte. Aquest document electrònic serà accessible per la contrapart mitjançant el vincle que se li facilitarà en el correu electrònic de confirmació, des d’on podrà ser imprès.

L’idioma en què serà tramitat el procediment de contractació i en el qual es formalitza el present contracte serà, excepte indicació en contra, el castellà.

Un cop s’hagi perfeccionat la compra FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ enviarà el corresponent correu electrònic al Client on es veurà reflectida la disponibilitat del producte adquirit, informant, un cop comprovada l’existència del producte, de l’estat de la comanda i del termini aproximat de lliurament. En el cas que no hi hagi disponibilitat del producte sol·licitat, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ informarà oportunament al Client de l’esmentat extrem, indicant-li el termini de disponibilitat aproximat.

Onzena – Tarifes i Formes de Pagament

Les tarifes dels productes oferts en el Lloc Web farmaciaamer.com s’expressaran en Euros i inclouran l’IVA corresponent. Els preus vigents en el moment de contractació dels productes de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ podran consultar-se en tot moment i amb anterioritat al pagament dels mateixos, a través del lloc web farmaciaamer.com durant el procediment de contractació dels serveis a través del Compte d’Usuari, i en l’e-mail de confirmació de compra de la comanda.

Els pagaments de les operacions realitzades a través de farmaciaamer.com pot efectuar a través de:

 • Transferència bancària: Si en el procés de compra, l’usuari pot realitzar el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte serà facilitat a continuació pel titular és FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ. El temps a fer-se efectiva la transferència serà de dos a tres dies. Si la transferència no es realitza dins el termini de 10 dies des de la sol·licitud de la comanda, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ procedirà a la cancel·lació del mateix. En qualsevol cas, en el concepte de la transferència l’Usuari haurà d’indicar el número de comanda que li haurà estat comunicat prèviament per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ per correu electrònic.
 • A través de targeta de crèdit. Si es disposa d’aquesta forma de pagament en el procés de compra FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ accepta la targeta de crèdit Visa, 4B, Mastercard i Visa Electron. El pagament s’efectuarà a través de la plataforma de pagament integrada en FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ i proporcionada per l’Entitat Bancària, allotjada en FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ sota protocol segur SSL. En qualsevol cas, ia fi d’acreditar la identificació, el Client haurà de confirmar que l’adreça web de la pàgina des de la que efectuï el pagament s’inicia amb https: // FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ garanteix la màxima seguretat durant la seva comanda. Les seves dades bancàries amb encriptades i transmeses directament a la nostra entitat bancària.
 • A través del sistema de pagament PAYPAL. Si es disposa d’aquesta forma de pagament en el procés de compra, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ tindrà per efectiva la compra un cop hagi rebut la corresponent confirmació per part de la referida entitat bancària. Si el procés de compra s’interromp per qualsevol motiu o si l’import satisfet no arriba a la quantitat corresponent (incloent despeses de gestió i comissions bancàries), FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ suspendre el procés informant al Client.

Dotzena. Embalatge i enviament dels productes adquirits.

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ lliurarà al Client el producte adquirit en un embalatge segur protegit perquè no es deteriori durant el trajecte.

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ enviarà les comandes a través del servei de l’empresa indicada en el procés de compra.

El exacte termini de lliurament serà indicat al Client en cada cas i sempre a través de correu electrònic remès per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ com a confirmació de la comanda, depenent el termini de la disponibilitat del producte adquirit.

La forma d’enviament i el lloc de lliurament.

Pel que fa al lloc de lliurament, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ informa als clients que aquest haurà de trobar sempre en el territori acordat i avisat en el procés de compra.

Les despeses d’enviament seran a càrrec del Client i li seran indicats a través de correu electrònic en el moment de la compra.

Els enviaments dels productes adquirits es realitzaran a través del servei de missatgeria contractat per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ. En l’actualitat i, sense perjudici de modificar la concreta empresa de missatgeria i amb això les condicions d’enviament, el servei és prestat per l’empresa de transport i el termini de lliurament dependrà de que la comanda del client estigui llest i disponible al magatzem . En cas que el producte que es sol·licita no es trobi en estoc, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ informarà degudament al Client en relació al termini de disponibilitat.

El producte s’enviarà a l’adreça facilitada a aquest efecte pel Client de dilluns a divendres.

Pel que fa al cost dels ports, serà informat en les condicions particulars.

Tretzena Garanties. Servei postvenda.

Els productes oferts per FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ són originals de la marca, amb garantia del fabricant i sense cap defecte; comptant tots ells amb els terminis de garanties legalment establerts.

No obstant això, i ateses les característiques pròpies dels productes comercials, el Client ha de tenir present que aquests, disposen dels seus respectius terminis de caducitat i consum preferent, garantint-se en tot cas que en el moment de la comercialització, els productes compten amb un termini suficient i raonable per al seu consum.

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ compta amb un servei de postvenda per solucionar qualsevol problema que pogués sorgir amb els nostres productes i articles. El Client podrà contactar amb el nostre servei de postvenda a través dels següents mitjans:

Telèfon (TELÈFON DE L’FARMÀCIA)

Mail: soledatbasso@cofgi.org

Catorzena.- RESPONSABILITATS.

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ està obligada a que els continguts, dades o informacions respecte als productes oferts al seu lloc web, siguin fiables, veraces i exactes, fent-se responsable dels preus i característiques anunciats. No obstant això, no es farà responsable d’aquelles informacions que hagin estat introduïdes, mostrades o modificades per tercers aliens al prestador.

Totes les imatges inserides en la nostra plataforma no són contractuals, de manera que en funció dels fabricants poden variar, si bé, sempre vetllem perquè les descripcions dels productes siguin el més exactes possibles a la realitat.

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ manifesta no ser fabricant dels productes oferts a la seva web de manera que qualsevol responsabilitat derivada d’un eventual producte defectuós serà directa i exclusivament predicable del fabricant del producte. En qualsevol cas, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ es compromet a facilitar la informació necessària perquè l’Usuari pugui contactar degudament amb el fabricant corresponent.

Tots els productes oferts compten amb els terminis de garanties legalment reconeguts, sense perjudici que en tractar-se majoritàriament de productes estètics, alimentaris i de parafarmàcia que compten amb els seus corresponents terminis de caducitat i consum preferent. Les parts han de respondre de les infraccions en què haguessin incorregut personalment, quedant indemne la part contrària davant de qualsevol error, culpa o negligència no imputable a ella, ia tot perjudici que es derivi d’aquestes infraccions o errors imputables a l’altra part contractant.

Les parts es comprometen a complir les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut d’aquest contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions, o pretén obstaculitzar el compliment per l’altra part de les seves, es generarà el dret de l’altra part a reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats, tant per dany emergent, com per lucre cessant segons la legislació vigent

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ no serà responsable en cas d’indisponibilitat del producte o impossibilitat de lliurament per força major, robatori o pèrdua de cupons o error en la comanda o dades facilitades pel client. No obstant això, en aquests casos, FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ es posarà immediatament en contacte amb el Client per tal de trobar la millor solució al cas.

FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ utilitzarà tots els esforços comercials i tècnicament al seu abast per mantenir disponibles els seus serveis mitjançant el lloc web, el que constitueix una obligació que, no obstant, no serà d’aplicació per a qualsevol falta de disponibilitat o de rendiment provocada per:

 • Inactivitat temporal del lloc web a causa de actualització i / o manteniment tècnic.
 • Causes alienes al control per part de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ: força major, problemes d’accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del titular del lloc web, accions o omissions de tercers, etc.

Sempre que els casos als quals s’ha fet referència siguin aliens al control i la diligència deguda pel titular, no hi haurà lloc a indemnització de FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ al Client per lucre cessant, danys o perjudicis.

En cas de tancament o suspensió del lloc web per causes alienes a l’actuació de les parts, s’informarà puntualment al Client del trasllat del servei a un nou domini, modificant únicament les estipulacions del present contracte pel que fa al domini en què la plataforma roman activa.

Quinzena.- NORMATIVA APLICABLE

La prestació de serveis que realitzi FARMÀCIA SOLEDAT BASSÓ que siguin materialitzades per mitjà de la seva pàgina web, es regirà i interpretarà de conformitat amb el que estableixen els Termes i Condicions per la present establertes o, si s’escau, per les condicions particulars de Contractació establertes a aquests efectes, així com en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució, pel que estipula les disposicions normatives espanyoles vigents i aplicables en la matèria.

Setzena.- TRIBUNALS COMPETENTS

Ambdues parts declaren com a fur competent per al coneixement de les controvèrsies que puguin derivar-se de la interpretació del present contracte, el dels Tribunals de SANT BOI DEL LLOBREGAT Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, el client pot dirigir-se per correu a l’adreça electrònica soledatbasso@cofgi.org, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.